Strona główna » Aktualności » WARTA – Małe i Średnie Przedsiębiorstwa
Ubezpieczenie na życie
Wybierz właściwą ochronę dla siebie i bliskich
Sprawdź ofertę
Ubezpieczenie w podróży
Bezpieczne wakacje dla Ciebie i bliskich
Kup on-line
Ubezpieczenie samochodu
Najlepsza oferta AC/OC dla Ciebie
Kup on-line

WARTA – Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

WARTA – Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Każda mała i średnia firma znajdzie u nas komplet potrzebnych jej ubezpieczeń. Do flagowego pakietu WARTA EKSTRABIZNES PLUS, można dodatkowo dokupić potrzebne np. do przetargów ubezpieczenia finansowe czy atrakcyjne grupowe ubezpieczenie na życie. Firmy posiadające flotę pojazdów mogą korzystać ze specjalnego ubezpieczenia komunikacyjnego dla flot.

 

Pakiet WARTA EKSTRABIZNES PLUS dostosowany jest do oczekiwań zarówno najbardziej wymagających Klientów, jak też tych, dla którym zależy na ochronie tylko jednego, wybranego ryzyka. Dzięki elastyczności w budowaniu oferty, nowatorskim rozwiązaniom Pakiet WARTA EKSTRABIZNES PLUS daje możliwość stworzenia polisy, która w pełni chronić będzie przed zdarzeniami jakie towarzyszą prowadzeniu firmy.

 

UBEZPIECZENIE MIENIA

Ubezpieczenie chroni mienie firmy  m.in. od pożaru, oberwania chmury, wiatru powodzi czy zalania (również na skutek gwałtownego stopienia śniegu). Działa też np. w przypadku uszkodzenia dachu pod ciężarem śniegu czy osunięcia się ziemi. Teraz możesz wybrać pomiędzy trzema wariantami ochrony:
STANDARD – chroni majątek firmy od ognia i 14 innych zdarzeń losowych m.in. zalania, powodzi, wybuchu, wiatru, uderzenia pioruna, deszczu, przepięć, osunięcia się ziemi i in.
KOMFORT oraz KOMFORT PLUS to ubezpieczenia w unikalnej formule „od wszystkich ryzyk”, to znaczy, że ubezpieczenie obejmuje wszystkie ryzyka standardowej polisy (np. pożar, powódź itp.) oraz wszystkie inne, które nie zostały wyraźnie wyłączone w katalogu wyłączeń. Przewagą tego typu ubezpieczeń jest zakres – dają lepszą i szerszą ochronę.  Ubezpieczenia te pokrywają nie tylko straty będące efektem zdarzeń losowych, ale także działań człowieka.
W podstawę ochrony w ramach wszystkich wariantów włączony jest PAKIET KORZYŚCI, czyli zbiór poniższych rozszerzeń:
• Automatyczne pokrycie nowych środków trwałych
• Nowe miejsca ubezpieczenia
• Przedmioty zabytkowe i dzieła sztuki
• Zrzeczenie się prawa do regresu
• Koszty rzeczoznawców
• Koszty pracy w godzinach nadliczbowych oraz frachtu lotniczego
• Koszty akcji ratowniczej
• Koszty usunięcia pozostałości po szkodzie
• Koszty poszukiwania przyczyn szkody
W ramach ubezpieczenia mienia oferujemy dodatkowe klauzule rozszerzające zakres i przedmiot ubezpieczenia jak: klauzula dewastacji, chroniąca również w sytuacji graffiti, klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, czy klauzula utraty zysku oraz wiele innych.
 • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
 • Ubezpieczenie ładunków w transporcie

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

Zakres pokrycia odpowiedzialności cywilnej w ubezpieczeniach biznesowych oferowanych przez WARTĘ obejmuje zarówno odpowiedzialność cywilną deliktową jak i kontraktową. Czym się różnią?
OC deliktowa – to odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez czyn niedozwolony (o charakterze pozaumownym), np. poślizgnięciem się klienta na mokrej podłodze sklepu,
OC kontraktowa (odpowiedzialność umowna) –  to odpowiedzialność za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (umowy), np. szkoda w mieniu przyjętym do naprawy wyrządzona przez pracownika serwisu
W zależności od potrzeb klientów umowę można rozszerzyć o następujące klauzule dodatkowe:
• Odpowiedzialność za skody powstałe poza terytorium Rzeczpospolitej
• Odpowiedzialność pracodawcy
• Odpowiedzialność najemcy nieruchomości
• Odpowiedzialność najemcy rzeczy ruchomych
• Odpowiedzialność za rzeczy pod kontrolą w pieczy pod dozorem
• Odpowiedzialność  za szkody polegające na utracie rzeczy
• Odpowiedzialność z tytuły wykonywania usług budowlano – montażowych
• Odpowiedzialność za szkody w środowisku
• Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia
• Odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek trwałego połączenia lub zmieszania wadliwego produktu z innymi rzeczami w celu wytworzenia wyrobu finalnego lub dalszej obróbki wadliwego produktu z celu wytworzenia produktu finalnego,
• Odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek zamontowania umocowania lub położenia wadliwego produktu polegające na poniesieniu kosztów usunięcia produktu wadliwego i zastąpienia go produktem niewadliwym,
• Odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce przy użyciu maszyn lub urządzeń wprowadzonych do obrotu, serwisowanych lub naprawionych przez Ubezpieczającego
• Odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności zawodowych aptekarza lub technika farmacji
• Odpowiedzialność za  szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych lub fajerwerków,
• Odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności zimowego utrzymania dróg, chodników i parkingów
• Odpowiedzialność cywilna członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej
• Czyste straty finansowe
GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

Program dla małych i średnich przedsiębiorstw (Program MSP)  to oferta o charakterze ochronnym, dostosowana do potrzeb małych podmiotów gospodarczych, dzięki której pracownik i jego rodzina otrzyma szeroką ochronę zdrowia i życia.

Program MSP zawierany jest na podstawie zasad określonych w OWU dla Grupowego Ubezpieczena na Życie „WARTA EKSTRABIZNES PLUS”

Oferta dla małych i średnich przedsiębiorstw to szereg korzyści i zalet:

 • • możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia w firmach zatrudniających co najmniej 3 pracowników
  • uproszczony system formalności
  • szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej m.in. możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową małżonka oraz pełnoletnich dzieci ubezpieczonego w takim samym zakresie ochrony jak pracownika (dla firm zatrudniających co najmniej 3 pracowników),
  • dwa warianty ubezpieczenia zawierające szeroki zakres ochrony, który można jeszcze poszerzyć o szereg umów dodatkowych
  • wysokie wartości wypłacanych świadczeń
  • możliwość kontynuowania ubezpieczenia na atrakcyjnych warunkach w ramach umowy indywidualnie kontynuowanego ubezpieczenia na życie „WARTA EKSTRAKONTYNUACJA PLUS”

Kontakt:

Kup on-line:

Ubezpieczenie domu i mieszkania

Możesz spać spokojnie

Ubezpieczenie domu i mieszkania

Kup on-line

Ubezpieczenie NNW

Nie tylko na wszelki wypadek

Ubezpieczenie NNW

Kup on-line

Ubezpieczenie NNW dziecka

Zanim fantazja przerodzi się w naukę

Ubezpieczenie NNW dziecka

Kup on-line